Služby

V našom rehabilitačnom centre ponúkame komplexné fyzioterapeutické a rehabilitačné služby. Riešime akútne aj chronické stavy, bolesti kĺbov, svalov, šliach, stavy po operačných výkonoch a predoperačnú rehabilitáciu.

Venujeme sa tiež neurologickým ochoreniam, stavom po cievnej mozgovej príhode, rehabilitácií bolesti chrbta s iradiáciou do končatín, závratmi, nystagmom a pod.

Služby fyzioterapia - vstupné vyšetrenie

Vstupná konzultácia / vyšetrenie

Vstupná konzultácia / vyšetrenie

Dôsledná diagnostika na základe funkčného vyšetrenia fyzioterapeutom, určenie primárnej príčiny bolesti či zdravotného diskomfortu. Tiež vysvetlenie daného problému, ponúknuté riešenia, navrhnutie rehabilitačného plánu podľa individuálnych predispozícii.
Zobraziť viac
Služby fyzioterapia - individuálna fyzioterapia

Individuálna fyzioterapia

Individuálna fyzioterapia

Využitie viacerých fyzioterapeutických metód v závislosti na diagnóze pacienta. Spravidla zahŕňa cvičenie, manuálne ošetrenie, aplikáciu laseru, ultrazvuku alebo iných rehabilitačných intervencii.
Zobraziť viac
Služby fyzioterapia - manuálne a mobilizačné techniky

Manuálne a mobilizačné techniky

Manuálne a mobilizačné techniky

Ošetrenie kostro-svalových a neurálnych blokád, spúšťových bodov, nadmerného svalového či fasciálneho napätia, pomocou manuálnych alebo mobilizačných techník prevádzaných fyzioterapeutom.
Zobraziť viac
Liečebný telocvik

Liečebný telocvik

Liečebný telocvik

Individuálne navrhnutá liečebno-pohybová terapia so zameraním na obmedzený kĺbny rozsah, zvyšovanie svalovej sily či rekonvalescenciu poškodených tkanív (kosti, väzy, šľachy, menisky, chrupavky...).
Zobraziť viac
Liečebná masáž

Liečebná masáž

Liečebná masáž

Využitie prvkov klasickej, športovej alebo reflexnej masáže podľa potreby pacienta či jeho zdravotného stavu.
Zobraziť viac
Služby fyzioterapia - fyzikálna terapia

Fyzikálna terapia

Fyzikálna terapia

Využíva prvky rôznych zdrojov energií, ktoré pôsobia cielene na zranené tkanivo, predovšetkým protibolestne, protizápalovo a biostimulačne.
Zobraziť viac
Bankovanie

Bankovanie

Bankovanie

Za prítomnosti vztlaku a ohrevu aj hlbšie uložených tkanív, pôsobí bankovanie na viacero systémov ľudského teľa s relaxačným, analgetickým a prekrvujúcim účinkom.
Zobraziť viac
Kineziotejping

Kineziotejping

Kineziotejping

Aplikáciou kineziologickej pásky podporujeme kĺbnu stabilitu, svalovú činnosť či napomáhame funkcii lymfatického systému pri opuchoch.
Zobraziť viac

Ženská fyzioterapia

Ženská fyzioterapia

Vyšetrenie a následná terapia urogynekologických diagnóz ako poruchy menštruácie, inkontinencia, pooperačné stavy, diastázy, tehotné ženy a i. Sledujeme prepojenie ťažkostí s poruchami pohybového aparátu, na ktoré aplikujeme manuálne ošetrenie, cvičenie, prípadne fyzikálnu terapiu.
Zobraziť viac