Individuálna fyzioterapia

V individuálnej fyzioterapii využívame viaceré fyzioterapeutické metódy a techniky v závislosti na diagnóze pacienta. Spravidla zahŕňa cvičenie, manuálne ošetrenie, využitie mäkkých techník, aplikáciu laseru, ultrazvuku alebo iných rehabilitačných intervencii (SM systém, DNS koncept, Bobath koncept, bankovanie, tejpovanie, suchá ihla a iné).

Po nastavení rehabilitačného plánu budeme s vami pracovať 30 alebo 50 minút podľa potreby. Samotnú terapiu priblížime vašim možnostiam, schopnostiam a v neposlednom rade zdravotnému stavu. 

Individualna fyzioterapia
individuálna fyzioterapia

Traumatické a pooperačné stavy

Pri traumatických/pooperačných stavoch je nesmierne dôležité zvyšovať pohyblivosť daného segmentu, svalovú silu či celkovú koordináciu do vašich denných alebo športových činností. Dlhodobá inaktivita spôsobuje neefektívne hojenie príslušných tkanív a tiež celú radu sprievodných problémov, počnúc bolesťami, až po neschopnosť zaradiť operovanú časť do komplexného pohybu (chôdza, manipulácia s predmetmi, domáce práce a pod.).

Degeneratívne ortopedické ochorenia

Degeneratívne ortopedické ochorenia (hernie medzistavcových platničiek, artrózy, artritídy atď.) v zmysle opotrebovania si vyžadujú špecifický edukačný prístup. V našom zariadení dbáme na výučbu pacienta k jeho zdravotnému stavu. Naučíme vás, aké pohyby sú pre vás zdravotne výhodné, určíme cvičenie, ktoré vám pomôže naplniť funkčný potenciál vášho tela, a tiež vám pomôžeme manuálnym ošetrením daného tkaniva, pre úľavu od bolesti, zlepšenia mobility a naštartovanie hojacich procesov.

Neurologické diagnózy

Neurologické diagnózy sú špecifické pre svoj neurodegeneratívny charakter. Pri Alzheimerovej chorobe, Parkinsonovej chorobe, Skleróze multiplex a pod., pracujeme na čo najvyššej sebestačnosti, funkčnosti a tiež mentálnej podpore týchto ľudí. Využívame motoricko-senzorický, kognitívny a behaviorálny tréning mozgu pacienta, pre neustále podnecovanie jeho aktivity vo všetkých dostupných oblastiach. Náročnosť, intenzitu či celkovú dĺžku prispôsobujeme fyzickému aj mentálnemu stavu pacienta.

Cievne mozgové príhody

V prípade cievnej mozgovej príhody (CMP) ide o prinavrátenie a regeneráciu neurálnych spojení. Pokiaľ pacient nie je odborne vedený, vytvoria sa u neho patologické pohybové vzory, ktoré v niektorých prípadoch už nejdú „prerobiť“ na fyziologické. Následne pozorujeme zhoršenú motoriku alebo úplnú neschopnosť previesť jednoduchší (vystrieť ruku, chytiť pohár) alebo zložitejší pohyb (chôdza, umývanie zubov, príjem potravy a pod.). Intenzívna rehabilitácia tvorí základ po prekonaní CMP, v zmysle edukácie pacienta ako daný pohyb previesť, a tak obnoviť fyziologické pohyby človeka, na ktorých môžeme stavať, a dosiahnuť funkčný potenciál pacienta.

Športové zranenia

Športové zranenia sú častým fenoménom pri preťažení, nepripravenosti alebo násilnom poškodení šliach, väzív či svalov (distorzie, distenzie). Pokiaľ sa na RTG vylúči zlomenina kosti, drvivá väčšina týchto poranení patrí do rúk fyzioterapeuta. U nás ponúkame akútne ošetrenie, ktoré pozostáva zo znižovania zápalovej reakcie, edému, krvných výpotokov a pod. za pomoci vysokovýkonného laseru, ultrazvuku, manuálnych techník a veľa ďalšieho. Následne sa venujeme postupnému zaťaženiu zraneného segmentu, až po plnú športovú výkonnosť bez bolestí.

Služby