SM systém

SM systém alebo SPS metóda je súhrnné pomenovanie pre špirálnu stabilizáciu, ktorej autorom je český lekár MUDr. Richard Smíšek s jeho dcérami MUDr. Katarínou Smíškovou a Zuzanou Smíškovou.

Ide o metódu, ktorá je zameraná na dekompresiu, nadľahčenie medzistavcových priestorov, a tým pomáhala liečiť vysunuté alebo vytečené platničky, vybočené krivky chrbtice v zmysle skoliózy a tiež posilňovala naše chrbtové či brušné svalstvo. SM systém tvorí 12 základných cvikov, ktoré si pacient následne vykonáva v domácom prostredí, niekoľkokrát denne.

Cvičenie SM systém
SM systém

Menej známym účelom tohto cvičenia je priviesť alebo aspoň priblížiť človeka k fyziologickej chôdzi. Práve chôdza je najprirodzenejší pohyb ľudského teľa, pri ktorom dochádza k spontánnej trakcii (vytiahnutiu) medzistavcových segmentov, s následnou výživou platničiek. Pokiaľ je vaše zamestnanie viac sedavé, vaše „špirály“ sa neaktivujú dostatočne (až vôbec), ochabuje tak svalstvo, a rovnako je pozastavená tkanivová výživa.

SPS metóda je vhodná pre všetky vekové kategórie, s počiatočnými zdravotnými problémami, až po vážne poranenia chrbtice, vrátane operácii. K SM systému tiež radíme aj manuálne techniky, ktoré vytvárajú priestor medzistavcovým platničkám pasívne, pripravujú svaly na cvičenie alebo ich aktivujú. Avšak potrebnú aktiváciu svalových zreťazení dosiahnete len aktívnym prístupom, a teda cvičením.

V našom centre sme držiteľmi odborného certifikátu samotného cvičenia aj manuálnych techník, ktoré rutinne medzi sebou kombinujeme pre zvýšený efekt terapii. 

Služby