Cenník

Neúčasť prosím hláste minimálne 24 hodín vopred na tel. čísle 0950 892 235. V prípade neohlásenej absencie vám bude v prípade predplateného výkonu účtovaný storno poplatok (50% z predplatenej sumy).

* minimálne 5 výkonov
Cenník platný od 1.5.2024.

Služba Trvanie Cena
50 minút
38 €
50 minút
34 €
50 minút
32 €
30 minút
24 €
30 minút
22 €
Fyzioterapia v domácom prostredí
50 minút
40 €
30 minút
22 €
25 minút
16 €
25 minút
14 €
8 €
8 €
5 €

Doplňujúce informácie

Platba kartou nie je možná.