Manuálne a mobilizačné techniky

Fyzioterapia využíva celú radu manuálnych techník, ktoré sú vykonávané pre ich širokospektrálny charakter. V počiatočných štádiách pooperačnej rehabilitácie dokážeme pacientovi zvyšovať rozsah pohybu, zabezpečujeme starostlivosť o jazvu a tiež ovplyvňujeme tok lymfatického systému, ktorý zodpovedá za správne fyziologické hojenie. Súčasne ovplyvňujeme napätie kostro-svalovej sústavy, ktoré nejedenkrát stojí v ceste plynulého, bezbolestného pohybu. 

Manuálne a mobilizačné techniky
manuálne a mobilizačné techniky

Pri iradiačných syndrómoch „spriechodňujeme“ cestu nervu, ktorý môže byť utláčaný na viacerých miestach súčasne. Za pomoci neurálnych manuálnych techník pôsobíme na nerv po celej jeho dĺžke, a tým podporujeme jeho regeneráciu a šancu na obnovu jeho funkcie.

Mobilizačné techniky slúžia na tzv. centráciu kĺbnych spojení. V prípade funkčných kĺbnych blokád prinavrátime kĺbom ich funkčnosť jemnými, opakovanými pohybmi. Väčšinou ich vykonávame spoločne s manuálnymi technikami, pre dosiahnutie maximálneho efektu terapie. Obnovujeme tak krvný prietok, tkanivovú výživu, stimulujeme imunitný systém a tým zlepšujeme funkciu daného kĺbu.

Služby