Vstupná konzultácia/vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie prebieha dôslednou diagnostikou na základe funkčného vyšetrenia fyzioterapeutom, určenie primárnej príčiny bolesti či zdravotného dyskomfortu. Tiež vysvetlenie daného problému, ponúknuté riešenia, navrhnutie rehabilitačného plánu podľa individuálnych predispozícii.

Vstupné vyšetrenie konzultácia fyzioterapia
vstupná konzultácia/vyšetrenie

Prvý kontakt je pre nás nesmierne dôležitý. Počas prvej návštevy nás budú zaujímať vaše subjektívne pocity, opis bolesti, jej charakter či trvanie. Prezrieme si posturálne odchýlky, asymetrie či zmeny v určitých oblastiach tela, ktoré by mohli spôsobovať zhoršený zdravotný stav. Bolesť sa môže šíriť v tzv. zreťazení, to znamená, že jej zdroj môže vychádzať z úplne iného miesta, ako z toho, na ktoré poukazujete. 

Vo fyzioterapii využívame klinické vyšetrovacie testy, ktoré sú nejedenkrát prevádzane lekármi špecialistami (ortopéd, neurológ, traumatológ a pod.). Vďaka ním dokážeme odhaliť potenciálnu léziu meniskov, parciálnu ruptúru šliach, väzív, či v prípade neurologických diagnóz určiť mieru sebestačnosti, hybnosti alebo rozsah poškodenia centrálnej/periférnej nervovej sústavy. Pokiaľ vám bolo vykonané vyšetrenie CT, MRI alebo RTG, zohľadníme rehabilitačný plán v závislosti na rozsahu tkanivových poškodení a budeme pracovať na ich rekonvalescencii do najvyššej možnej miery.

Následne budete oboznámený s možnosťami riešenia vášho zdravotného stavu a to stanovaním rehabilitačného plánu na individuálnu dobu. Počet terapii či celková doba liečby bude nastavená podľa závažnosti zdravotného stavu a vašich osobitných potrieb.

Cesta za lepším zdravím

1. Vyšetrenie

2. Určenie príčiny 

3. Pochopenie problému

4. Aktívna účasť pacienta

5. Trpezlivosť/Vytrvalosť 

6. Cieľ/Zlepšenie zdravotného stavu

Služby