Rehabilitácia v domácom prostredí

Rehabilitácia v domácom prostredí

Zdieľať článok

Rehabilitácia v domácom prostredí, kedy sa pre ňu rozhodnúť ? Aké výhody môžem od nej očakávať? Ako taká rehabilitácia doma prebieha, čo všetko je jej obsahom? Čo je primárnym cieľom domácej rehabilitácie?

 

V článku sa dozviete:

1. Pre aké diagnózy sa najčastejšie využíva?
2. Ako prebieha domáca rehabilitácia?
3. Koľko treba rehabilitovať doma?

 

Komplikované zlomeniny či neurologické ochorenia pacientom mnohokrát znemožňujú osobnú návštevu fyzioterapeutickej ambulancie. Primárnou príčinou je znížená hybnosť alebo mobilita pacienta, pri presune autom alebo iným dopravným prostriedkom. A teda návšteva fyzioterapeuta v domácom prostredí môže uľahčiť akútnu fázu rehabilitácie, bez sprievodných komplikácii pacienta.

Zlomeniny stavcov, rebier, ramenného pletenca si vyžadujú špecifický prístup v samotnej liečbe, ale aj v príprave pacienta na započatie pohybovej terapie, ktorá je nevyhnutná k obnoveniu stratených funkcií kostro-svalového aparátu. Z neurologických diagnóz dominuje výskyt cievnej mozgovej príhody, sklerózy multiplex alebo svalových dystónií. Pre tieto diagnózy je typická strata motoriky na rôznych úrovniach.

 

Rehabilitácia v domácom prostredí

 

Rehabilitačný proces napomáha neurálnej regenerácii, pri ktorej dochádza k tzv. revitalizácii stratených funkcií tela. Nácvik sebestačnosti, premiestňovania či iných rutinných pohybov sa pacientom najlepšie vykonáva doma (najskôr pod dozorom terapeuta), pretože tam strávia najviac času, poznajú prostredie, veľkosť priestoru pri prechodoch do ďalších miestností a pod.

Ako domáca rehabilitácia prebieha?

Prvou návštevou fyzioterapeut vykonáva vyšetrenie pacientových schopností, zručností a hodnotí mieru sebestačnosti. Rovnakou prioritou je pre nás analyzovať a upravovať prostredie, v ktorom sa pacient nachádza. Miera dopomoci musí byť vždy vyhovujúca, no zároveň nesmie ponúkať akýsi nadštandard, z dôvodu napredovania pacienta v terapii a zvyšovania úrovne samostatnosti.

Medzi štandardné úpravy patrí výber postele, matracu, nočných stolíkov, kresiel až po držiaky do kúpeľne, na WC a mnoho ďalšieho. Dôležitá je najmä vzdialenosť týchto pomôcok, výška, prípadne ich samotné umiestnenie. U pacientov s hemiparézou (čiastočné ochrnutie polovice tela; jednostranne horná a dolná končatina) je spomínaná úprava domáceho prostredia esenciálna pre správne nastavenie fyziologických pohybových vzorov, resp. rušenie patologických pohybových vzorov, ktoré ochorenie vytvára. Fyzioterapeut následne vedie terapiu podľa vyšetrenia, navádza pacienta do rutinných fyziologických polôh a pohybov.

Využívame viacero metód, založených na obnovení centrálneho a periférneho nervového systému. Súčasťou terapie sú rôzne cvičebné pomôcky, s ktorými pacient cvičí počas našej neprítomnosti. Edukujeme rovnako aj rodinných príslušníkov, akou mierou sa môžu podieľať na pomoci či prípadnom aktívno-asistovanom cvičení.

 

Rehabilitácia v domácom prostredí

 

Koľko je potrebné rehabilitovať doma?

Výsledok a prognóza je závislá na ochorení, resp. poškodení pacientových funkčných schopností. Domáce rehabilitácie môžu spravidla trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Našim cieľom je dostať pacienta do stavu, kedy by bol schopný absolvovať ambulantnú starostlivosť, miesto domácej. Zmena prostredia, vybavenosť a celkové možnosti pre liečbu sú v ambulantnej sfére niekoľkonásobne väčšie.

Niektoré stavy po komplikovaných zlomeninách vieme zaradiť do ambulantnej sféry už po 3 týždňoch, iné (najmä zlomeniny stavcov, rebier a pod.) môžu trvať 5-10 týždňov. Neurologické diagnózy si najčastejšie vyžadujú niekoľko mesačný manažment, pohybujúci sa od 3 do 9 mesiacov (stavy po CMP, periférnych parézach, spinálnych stenózach, atď.)

tagy: rehabilitácia, fyzioterapia
zdroj obrázkov: Freepik

Zdieľať článok na Facebooku

Facebook

Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

V našom rehabilitačnom zariadení MyFyzio – Topoľčany využívame najmodernejšie a najefektívnejšie fyzioterapeutické postupy a metódy, aby sme našim pacientom dokázali zabezpečiť nadštandardnú rehabilitačnú starostlivosť.

Mohli by vás zaujímať aj tieto články 👉