CBD – legálna droga, zázračný liek alebo marketing?

Zdieľať článok

Kanabidiol (CBD) ako zložka rastlinky s názvom Konopa siata zažíva v poslednom období veľký ohlas. Slovensko sa má stať poslednou krajinou EÚ, ktorá legalizuje látku CBD, a tým rozbehnúť trh s prípravkami, ktoré kanabidiol obsahujú.  Je CBD samo o sebe neškodné? Môžeme ho zaradiť do nášho všedného života a očakávať viaceré benefity? Do akej miery? Aký veľký je jeho potenciál v liečbe neurologických či psychických ochorení?

Niečo prirodzené

Na úvod musíme vedieť, že v našom tele existuje tzv. endokanabinoidný systém (svoj názov dostal po látkach, na ktoré reaguje, aktivuje/inhibuje sa). Ten sa vyvíja rovnako ako každý iný systém ľudského teľa, a teda od narodenia. Je súčasťou nášho mozgu a nervového systému, s ktorým na seba vzájomne reagujú/ovplyvňujú sa. Zachytáva obrovské riadiace spektrum, pod ktoré spadá kontrola spánku, apetítu, bolesti, zápalových reakcií, pamäte, imunity, gastrointestinálneho traktu alebo nálady. Endokanabinoidný systém tvoria dva základné receptory, a to CB-1 (=riadi apetít, bolesť a pamäť) a CB-2 (=riadi najmä zápalové reakcie). Prečo toto všetko vlastne píšem? Pretože naše telo si vytvára vlastné „THC“ a „CBD“, ktoré tento systém ovplyvňuje a riadi. Hovoríme o látkach anandamid a 2-AG, ktoré sa na spomínané receptory viažu, ukladajú. Anandamid a 2-AG zaraďujeme medzi endokanabinoidy (= vznikajú produkciou ľudského/zvieracieho organizmu podľa potreby). Tieto látky sa bežne vyskytujú v našom tele a zúčastňujú sa na XY interakciách endokanabinoidného systému. Zatiaľ čo THC a CBD patria do skupiny exokanabinoidov (= do tela sa dostávajú z vonkajšieho prostredia).

„THC a CBD sa ukladajú/viažu na tie isté miesta (receptor CB-1 a CB-2) ako anandamid a 2-AG vytvorené našim telom“

CBD – droga/liek?

Nie. Samotná látka CBD droga nie je. Kanabidiol definujeme ako NEpsychotropnú látku (narozdiel od THC), ktorá vie ľudské telo ovplyvniť inými cestami. Prečo sa okolo nej robí taký rozruch? S legalizáciou marihuany ako takej či priamo legalizácie CBD, sa ponúka široká škála výskumov, vďaka ktorým získavame dáta o priaznivých účinkoch tejto látky. Na čo všetko ju môžeme využiť? Najväčšia perspektíva sa ukazuje v liečbe epilepsie u detí či tínedžerov. Pri epilepsii dochádza k neuronálnym výbojom v dôsledku zvýšenej činnosti exitačných neurotransmiterov na nervových zakončeniach. Inými slovami, takáto zvýšená elektrická aktivita neurónov vyvolá enormnú (priveľkú) reakciu na nervových zakončeniach (synapsiach), čo ma za následok rýchlu/nefyziologickú kaskádu dejov (=epileptický záchvat). Lieky z radu antiepileptík túto nadmernú elektrickú aktivitu TLMIA. Pri CBD sa preukázalo, že dokáže taktiež tieto prehnané reakcie neurónov tlmiť.


CBD vs úzkosť, depresia

Kanabidiol ako podpora duševného zdravia? Ukazuje sa, že áno. Práve na túto oblasť „influencersky“ trh odkazuje najviac. Viaceré štúdie uvádzajú, že potenciál na liečbu či zníženie úrovne úzkostných stavov CBD určite má. Avšak depresia, úzkosť, bipolárna porucha a mnoho iných negatívnych psychických stavov či chorôb, sa prejavuje u každého jedinca inak. Takisto mechanizmus vzniku, doba trvania alebo odozva nášho organizmu na tieto poruchy (stavy) je iná. A to je dôvod, prečo lieky z radu antidepresív, anxiolytík alebo všeobecne antipsychotík, neúčinkujú na každého človeka rovnako v závislosti na celkovom efekte, trvácnosti efektu či vedľajších účinkov (takisto ako iné lieky z iných radov ?). Preto aj CBD pravdepodobne nebude zachytávať tak široké spektrum pôsobenia na všetky typy/subtypy psychických ochorení/stavov napriek tomu, že je tak veľakrát prezentované. Rovnako sa musí vykonať ešte mnoho výskumov a štúdii, ktoré určia správne dávkovanie v závislosti na hmotnosť človeka, závažnosť ochorenia/stavu, pohlavie a XY ďalších objektívno-subjektívnych faktorov.

Trendy

Svoje pole pôsobnosti CBD rozširuje aj o ďalší účinok z jeho radov – vie ovplyvniť hladiny steroidných hormónov. Povedané marketingovým žargónom: „Tento prípravok vás zbaví stresu, budete sa cítiť uvoľnený, zrelaxovaný, zabudnete na vaše problémy…“. Čo to znamená v praxi? Pokiaľ sme podráždený, nervózny či v strese, naše telo začne produkovať veľké množstvo „impulzívnych“ hormónov zo skupiny glukokortikoidov – najmä kortizol

Kortizol nás drží v strehu, v krajných prípadoch zvyšuje vôľu samotného prežitia. Čo spraví CBD, pokiaľ ho človek zaplavený kortizolom dopraví do svojho tela? Začne znižovať hladiny kortizolu v krvi a tým aj jeho usádzanie na príslušné receptory. Následne sa začnete cítiť uvoľnene, zrelaxovane.

Ďalšie ospevované pozitíva tejto látky ľudia hlásia v podpore spánku ako takého. Niektoré štúdie uvádzajú, že CBD malo minimálny vplyv na kvalitu spánku ich testovanej vzorky (15 ľudí trpiacich nespavosťou). Veľkosť experimentálnej vzorky bol nepochybne malý, no štúdie sa nezhodujú ani na množstve dávky, ktorá bude pravdepodobne kľúčová. V určitých prípadoch však došlo ku skvalitneniu spánku, tento výsledok sa však nedal posúdiť objektívne (čas nástupu spánku bol rovnaký, počet prerušení spánku rovnaký, celkový čas spánku rovnaký). A teda nie je jednoznačné preukázané, akým mechanizmom ku skvalitneniu spánku došlo.

Cieľ

Výsledky štúdii CBD sú viac pozitívne ako negatívne. Je preukázané že CBD má anxiolytický, antizápalový, antioxidačný účinok, dokáže modifikovať (zmierniť) bolesť, bojovať proti epilepii. Pozitívne vyhliadky kanabidiolu môžeme očakávať aj v boji proti Parkinsonovej chorobe, Alzheimerovej chorobe či dokonca rakovine.

S oslavnou kampaňou, ako liek na všetko, by som však počkal. Jedným z cieľov mnohých výskumov bude nepochybne správne dávkovanie pri rozličných formách ochorení/stavov alebo tiež spôsob podania CBD látky do tela. Ukazuje sa totiž, že okrem množstva podania tejto látky, záleží aj na spôsobe podania či s akou inou látkou ho budeme kombinovať. Jeho legalizáciou si nepochybne viac POMOŽEME ako uškodíme. Chce to len čas (a kopu výskumov).


Zdieľať článok na Facebooku

Facebook

Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

V našom rehabilitačnom zariadení MyFyzio – Topoľčany využívame najmodernejšie a najefektívnejšie fyzioterapeutické postupy a metódy, aby sme našim pacientom dokázali zabezpečiť nadštandardnú rehabilitačnú starostlivosť.

Mohli by vás zaujímať aj tieto články 👉

Pohyb môžeme jednoducho definovať ako presun z miesta na miesto pre nejaký účel, dôvod či...